Tư vấn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Tư vấn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Hiện Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế có khả năng hợp tác cũng như mối quan hệ với các cơ quan ban ngành Khoa học và công nghệ cũng như các đơn vị ngoài ngành. Đồng thời, với đội ngũ các chuyên gia và cộng tác viên từ các Sở ban ngành, Viện, Trường có kiến thức sâu về tất cả các lĩnh vực, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế có thể tư vấn cho tất cả các khách hàng ở mọi lĩnh vực kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế với mong muốn xác lập quyền Tài sản trí tuệ trong và ngoài nước.

Hiện Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế có khả năng hợp tác cũng như mối quan hệ với các cơ quan ban ngành Khoa học và công nghệ cũng như các đơn vị ngoài ngành. Đồng thời, với đội ngũ các chuyên gia và cộng tác viên từ các Sở ban ngành, Viện, Trường có kiến thức sâu về tất cả các lĩnh vực, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế có thể tư vấn cho tất cả các khách hàng ở mọi lĩnh vực kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế với mong muốn xác lập quyền Tài sản trí tuệ trong và ngoài nước về các hạng mục như:

1. Tư vấn quản trị tài sản trí tuệ:

– Quy chế quản trị tài sản trí tuệ

– Quy định sáng kiến

2. Tư vấn xác lập quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ:

– Đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp

3. Tư vấn khai thác và bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ:

– Tư vấn sử dụng và kinh doanh các đối tượng SHTT

– Đàm phán, soạn thảo hợp đồng

 Tư vấn về thủ tục xác lập quyền các đối tượng sở hữu trí tuệ

 Tư vấn thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

(Hình ảnh thực hiện Dự án tư vấn sở hữu trí tuệ "Xác lập, quản lý và phát triển NHTT cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới)

(Hình ảnh. Thực hiện Dự án tư vấn SHTT "Phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu Rau hữu cơ Vinh Mỹ)