Dịch vụ
Quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm linh chi (Ganoderma lucidum)
Quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm linh chi (Ganoderma lucidum)

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) 1. Vị trí phâ...

Quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm mộc nhĩ (Auricularia poliricha)
Quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm mộc nhĩ (Auricularia poliricha)

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG NẤM MỘC NHĨ (Auricularia poliricha) 1. Vị trí...

Quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm sò (Pleurotus florida)
Quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm sò (Pleurotus florida)

QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG NẤM SÒ (Pleurotus florida) 1. Vị trí phân...

Tư vấn thực hiện triển khai dự án Khoa học và Công nghệ các cấp
Tư vấn thực hiện triển khai dự án Khoa học và Công nghệ các cấp

Căn cứ theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về...

Tư vấn xây dựng thực hiện thuyết minh dự án Khoa học và Công nghệ các cấp
Tư vấn xây dựng thực hiện thuyết minh dự án Khoa học và Công nghệ các cấp

Căn cứ theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về...

Tư vấn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Tư vấn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Hiện Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế có khả năng hợp tác...

Hoạt động dịch vụ Hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Hoạt động dịch vụ Hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Tại Việt Nam, các thiết bị bức xạ đang được ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả vào nhiều lĩnh...

Tư vấn, triển khai các hợp đồng dịch vụ về Khoa học Công nghệ và Môi trường
Tư vấn, triển khai các hợp đồng dịch vụ về Khoa học Công nghệ và Môi trường

Hiện nay, các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14...

Thiết kế và Thi công hệ thống xử lý nước thải
Thiết kế và Thi công hệ thống xử lý nước thải

Trung tâm chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, thi công hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy, cơ...

Phân tích, Kiểm nghiệm mẫu môi trường
Phân tích, Kiểm nghiệm mẫu môi trường

Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực phân tích thử nghiệm được đánh giá phù hợp hệ thông...

Phân tích, Kiểm nghiệm mẫu phân bón
Phân tích, Kiểm nghiệm mẫu phân bón

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp dịch vụ thử nghiệm phân bón nhanh chóng,...

Số dòng hiển thị Tổng: 12 dòng - Trang 1