Sản xuất, chuyển giao và cung cấp phôi nấm các loại
  • Sản phẩm túi phôi nấm Sò và túi phôi nấm Linh Chi

Mô tả về sản phẩm

Hiện nay, bên cạnh sản xuất và cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh sản phẩm giống nấm Sò, giống nấm Linh Chi và Mộc Nhĩ cấp 3 thương phẩm. Tổ sản xuất và dịch vụ thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) còn thực hiện sản xuất cung cấp ra thị trường số lượng lớn túi phôi nấm Sò và Linh Chi được cấy trực tiếp từ giống của Trung tâm nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất về quả thể nấm và sản lượng đến tay người trồng.

Thông tin chi tiết

Hiện nay, bên cạnh sản xuất và cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh sản phẩm giống nấm Sò, giống nấm Linh Chi và Mộc Nhĩ cấp 3 thương phẩm. Tổ sản xuất và dịch vụ thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) còn thực hiện sản xuất cung cấp ra thị trường số lượng lớn túi phôi nấm Sò và Linh Chi được cấy trực tiếp từ giống của Trung tâm nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất về quả thể nấm và sản lượng đến tay người trồng.

Túi phôi nấm được sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn từ lựa chọn nguyên liệu mùn cưa cao su đầu vào đến các phụ gia cám ngô, cám gạo, bột nhẹ đạt chất lượng cao, cho ra túi phôi nấm hoàn toàn từ nguyên liệu hữu cơ, cho sản phẩm nấm sạch và an toàn với người sử dụng.Giống nấm Trung tâm đang sản xuất và cung ứng ra thị trường là giống nấm được tuyển chọn và phân lập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp. Thông qua Dự án: “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể trong sản xuất nấm Sò (Pleurotus osteratus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, Trung tâm đã làm chủ được quy trình nhân giống nấm dạng dịch thể, tạo ra giống nấm cấp 3 đạt tiêu chuẩn về quả thể, thời gian ra nấm và cho năng suất tốt đến tay các cơ sở sản xuất nấm trên địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các tổ chức, cơ sở sản xuất và cá nhân có nhu cầu về túi phôi nấm Sò và Linh Chi vui lòng liên hệ để đặt hàng:

 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

???? Địa chỉ: Số 118 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

☎️ Hotline: 02343.545.090

(Hình ảnh. Túi phôi nấm linh chi và nấm sò)