Video tư liệu
Xây dựng TT Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ
Xây dựng TT Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ
Hiệu quả mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm COS trong nuôi gà
Hiệu quả mô hình sản xuất và ứng dụng chế phẩm COS trong nuôi gà
Kỹ thuật trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap
Kỹ thuật trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap
Nắm và hiểu sở hữu trí tuệ
Nắm và hiểu sở hữu trí tuệ
Sàn giao dịch công nghệ Huế
Sàn giao dịch công nghệ Huế
Chuyên đề Khoa học & Công nghệ
Chuyên đề Khoa học & Công nghệ
Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới
Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới
Công bố biểu trưng của huyện và nhãn hiệu tập thể
Công bố biểu trưng của huyện và nhãn hiệu tập thể "Thịt bò vàng A Lưới"