GỬI EMAIL

Số 118 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

02343.545090

02343.545090

ttudtbkhcn.skhcn@thuathienhue.gov.vn