Giới thiệu
Sở đồ tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ (08/2021 đến nay)    
Ban giám đốc
Ban giám đốc

Giám đốc: LÊ ĐÌNH HOÀI...

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

- Tên tổ chức: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (theo Quyết định...

Phòng Tư vấn Dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường
Phòng Tư vấn Dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường

Trưởng phòng: TRỊNH NGỌC MINH Tel: 0812225575 tnminh.skhcn@thuathienhue.gov.vn ...

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ
Phòng Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ

Phó Trưởng phòng phụ trách: TRẦN ĐÌNH TRI Tel: 0913949794 tdtri.skhcn@thuathienhue.gov.vn Phó...

Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp

Trưởng phòng: PHẠM ĐĂNG KHOA Tel: 0905665337 pdkhoa.skhcn@thuathienhue.gov.vn ...

Số dòng hiển thị Tổng: 5 dòng - Trang 1