Sản xuất, chuyển giao và cung cấp giống nấm các loại
  • SẢN XUẤT GIỐNG NẤM

Mô tả về sản phẩm

Tổ sản xuất và Dịch vụ thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đang thực hiện sản xuất giống nấm Sò tím (CP), Sò trắng (FTL) và Linh Chi (Dt) cấp 3 trên thóc cung cấp cho các cơ sở sản xuất nấm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết

Tổ sản xuất và Dịch vụ thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đang thực hiện sản xuất giống nấm Sò tím (CP), Sò trắng (FTL) và Linh Chi (Dt) cấp 3 trên thóc cung cấp cho các cơ sở sản xuất nấm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giống nấm Sò tím, Sò trắng và Linh Chi của Trung tâm đang sản xuất và cung ứng ra thị trường là giống nấm được tuyển chọn và phân lập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nấm thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp. Thông qua Dự án: “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể trong sản xuất nấm Sò (Pleurotus osteratus), Mộc nhĩ (Auricularia polytricha) và Linh chi (Ganoderma lucidum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế” thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, Trung tâm đã làm chủ được quy trình nhân giống nấm dạng dịch thể, tạo ra giống nấm cấp 3 đạt tiêu chuẩn về quả thể, thời gian ra nấm và cho năng suất tốt đến tay các cơ sở sản xuất nấm trên địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, giống nấm Sò tím (CP), Sò trắng (FTL) cấp 3 được Trung tâm cung cấp ra thị trường với giá là 20.000 đồng/1kg; giống nấm Linh Chi Dt có giá là 35.000 đồng/1kg. Kèm theo đó là hướng dẫn bảo quản và sử dụng giống đảm bảo chất lượng, cũng như tư vấn điều kiện nhà trồng, cơ chất và phương pháp chăm sóc phù hợp với điều kiện địa phương.

 Các tổ chức, cơ sở sản xuất và cá nhân có nhu cầu về Sò tím (CP), Sò trắng (FTL) và Linh Chi (Dt) vui lòng liên hệ:

 TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

???? Địa chỉ: Số 118 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

☎️ Hotline: 02343.545.090

(Hình ảnh. Giống nấm dạng dịch thể)