Dịch vụ an toàn bức xạ hạt nhân

Hoạt động dịch vụ Hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Tại Việt Nam, các thiết bị bức xạ đang được ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả vào nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như sản xuất đồng vị; điều chế dược chất phóng xạ; chụp ảnh phóng xạ công nghiệp; soi kiểm tra an ninh, kiểm tra bo mạch điện tử; phân tích huỳnh quang tia x; đo mức trong công nghiệp. Tuy nhiên, có ý nghĩa quan trọng nhất phải kể đến ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. Bên cạnh những hiệu quả to lớn trong công nghiệp, y học thì các chất phóng xạ và tia bức xạ cũng gây ra những hậu quả nguy hiểm đối với sức khỏe con người nếu sự tác động vượt quá giới hạn an toàn. An toàn bức xạ trong y tế luôn được các cơ sở y tế coi trọng.

Theo quy định của Luật Năng lượng Nguyên tử, việc sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ phải được kiểm soát chặt chẽ. Ngoài việc quy định về con người sử dụng thiết bị phải được qua đào tạo, thì việc kiểm định, kiểm xạ khu vực làm việc cũng được quy định rất chặt chẽ.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, đã được Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, với các loại hình dịch vụ là:

+ Kiểm xạ khu vực làm việc;

+ Kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (thiết bị X-quang tổng hợp, thiết bị X-quang di động, thiết bị X-quang chụp răng).

Cán bộ thực hiện dịch vụ đã được Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ; đã được tập huấn qua các lớp đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ như: Kiểm xạ khu vực làm việc, Kiểm định các thiết bị X-quang chẩn đoán y tế. Cùng với đó, trang thiết bị luôn được kiểm định hiệu chuẩn định kỳ đúng quy định, nhằm đảm bảo tính chính xác số liệu trong đo đạc.

 

 

 

Bên cạnh hoạt động cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, Trung tâm còn tham gia các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước về ứng phó sự cố an toàn bức xạ và hạt nhân, kiểm xạ khu vực làm việc của các cơ sở y tế, công nghiệp có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh. Góp phần kiểm soát chắc chẽ, đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ, an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và dân chúng.