Dự án cấp Cơ sở
  • Dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá (cá lóc, cá trê) tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường nước” tại xã Vinh Mỹ

Mô tả về sản phẩm

   1. Tên dự án: “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá (cá lóc, cá trê) tuần hoàn nước trong bể xi măng nhằm giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường nước” tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

   2. Thời gian thực hiện: 12 tháng.

   (Từ tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021)

   3. Tình trạng thực hiện: Đã nghiệm thu dự án.

   4. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

   5. Hộ dân tham gia dự án: Ông Mai Văn Tuyến

   6. Sản phẩm của Dự án: 

   - Quy trình nuôi cá nước ngọt trong bể xi măng theo quy trình xử lý và tuần hoàn nước.

   - Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước nuôi cá trong bể và tuần hoàn tái sử dụng nước.

   - Báo cáo kết quả triển khai mô hình.

   - Bài báo khoa học đăng trên bản tin khoa học.

   7. Phương án phát triển sau khi kết thúc dự án:

   Các hộ dân và các địa phương khác có thể tham khảo kết quả thực hiện dự án này để áp dụng mô hình vào cơ sở nuôi của mình.

   Kết quả dự án là minh chứng khoa học cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế. Từ đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các hộ nuôi tại huyện Phú Lộc và địa phương khác để áp dụng mô hình này nhằm phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững.

Thông tin chi tiết

Hình ảnh thực hiện dự án: