Dự án cấp Cơ sở
  • Dự án: Ứng dụng công nghệ nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm sò (Pleurotus ostreatus) tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả về sản phẩm

   1. Tên dự án: “Ứng dụng công nghệ nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm sò (Pleurotus ostreatus) tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

   2. Thời gian thực hiện: 7 tháng.

   (Từ tháng 6/2022 đến hết tháng 12/2022)

   3. Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện.

   4. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

   5. Hộ dân tham gia dự án: Ông Lê Hữu Tân Hải.

   6. Sản phẩm của Dự án: 

   - 01 Mô hình nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm Sò.

   - 01 Hội nghị đầu bờ (nghiệm thu mô hình, đánh giá kết quả thực hiện).

   7. Phương án phát triển sau khi kết thúc dự án:

   - Mô hình thành công của dự án sẽ là điểm tham quan học tập cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Là động lực thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, sản xuất nhiều sản phẩm cho xã hội. Đặc biệt là tạo việc làm, tạo ra của cải vật chất, có thêm nguồn thu nhập nâng cao đời sống cho bà con nông dân tại địa bàn huyện.

   - Sau khi kết thúc dự án, cơ quan chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện thực hiện công tác chuyển giao và nhân rộng mô hình ra trên địa bàn huyện và các vùng lân cận.

   - Kết quả của dự án là tài liệu được phổ biến, sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để triển khai các dự án ứng dụng công nghệ tiến tiến vào hoạt động sản xuất nấm ăn. Kết quả dự án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc sản xuất nấm ăn, góp phần nâng cao trình độ cho các hộ dân có nhu cầu.

   - Tiếp tục đề xuất dự án liên quan đến khâu chế biến các sản phẩm từ nấm sò để thương mại hoá sản phẩm đó.

   - Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cùng phối hợp với các đơn vị có chức năng hỗ trợ cho hộ dân tham gia dự án thực hiện truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm.

   - Hỗ trợ áp dụng các thành quả nghiên cứu KH&CN vào quá trình sản xuất sản phẩm nấm Sò nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm. Phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị (vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc,…).