Dự án cấp Cơ sở
  • Ứng dụng công nghệ nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm dược liệu Linh chi (Ganoderma lucidum) tại xã Quảng Phú

Mô tả về sản phẩm

   1. Tên dự án: Ứng dụng công nghệ nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm dược liệu Linh chi (Ganoderma lucidum) tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

   2. Thời gian thực hiện: 16 tháng 

  (Từ tháng 9/2021 đến hết tháng 12/2022)

   3. Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện

   4. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

   5. Hộ dân tham gia dự án: Ông Nguyễn Cho - Thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

   6. Sản phẩm của Dự án: 

   - 01 Quy trình kỹ thuật nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm dược liệu Linh chi phù hợp với điều kiện địa phương.

   - 01 Mô hình nuôi trồng, sơ chế và bảo quản nấm dược liệu Linh chi.

   - 02 lớp tập huấn kỹ thuật

   - Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt Dự án

   7. Phương án phát triển Dự án sau khi kết thúc:

   Sau khi kết thúc dự án đơn vị chủ trì, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cùng phối hợp với các đơn vị có chức năng để thực hiện truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm.

    Sau khi kết thúc dự án, cơ quan chủ trì thực hiện dự án sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện thực hiện công tác chuyển giao và nhân rộng mô hình ra trên địa bàn huyện và các vùng lân cận.

    Mô hình trong Dự án sẽ làm mô hình tham quan học tập cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Thông tin chi tiết

 

Hình ảnh thực hiện của dự án:

 

Hình 1: Xây dựng mô hình nhà trông nấm Linh Chi

                    (Hình 1: Xây dựng mô hình nhà trồng nấm Linh Chi tại hộ dân tham gia dự án)

   

a b c

(Hình 2: Đơn vị chủ trì cấp nguyên vật liệu và máy móc phục vụ xây dựng mô hình trồng nấm Linh Chi.)

 

 

a b c


(Hình 3: Đơn vị chủ trì tiến hành lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động thông minh)