Tin hoạt động Trung tâm
Cuộc thi thuyết trình viên giỏi trong đoàn viên thanh niên chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ 1, năm 2022
Cuộc thi thuyết trình viên giỏi trong đoàn viên thanh niên chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ 1, năm 2022

Cuộc thi thuyết trình viên giỏi trong đoàn viên thanh niên là đợt sinh hoạt có ý nghĩa quan trọng đối với Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ. Đây...

Thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động đợt 2 năm 2022
Thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động đợt 2 năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động đợt 2, năm 2022 như sau:

Hội nghị triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua trong nhà màng tại xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế”
Hội nghị triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua trong nhà màng tại xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Sáng ngày 10/8/2022, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng...

Hội nghị Online triển khai xây dựng và hình thành Làng Công nghệ quốc gia về AI
Hội nghị Online triển khai xây dựng và hình thành Làng Công nghệ quốc gia về AI

Sáng ngày 05/8/2022, Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị online triển khai xây dựng và hình thành Làng Công nghệ quốc gia AI tại Huế...

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ
Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chế Quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung...

Công đoàn Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) đã tổ chức chuyến tham quan dã ngoại cho gia đình các viên chức và người lao động
Công đoàn Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) đã tổ chức chuyến tham quan dã ngoại cho gia đình các viên chức và người lao động

Chiều 29/7/2022, Công đoàn Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) đã tổ chức chuyến tham quan dã ngoại cho gia đình các viên...

Trung tâm tổ chức Lớp tập huấn “Kỹ thuật nuôi heo thịt trong nông hộ”
Trung tâm tổ chức Lớp tập huấn “Kỹ thuật nuôi heo thịt trong nông hộ”

Ngày 27/7/2022, tại Hội trường UBND xã Sơn Thuỷ, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện...

Hội nghị tự đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể Ruốc Huế”
Hội nghị tự đánh giá kết quả thực hiện Dự án “Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể Ruốc Huế”

Sáng ngày 26/7/2022, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) đã tổ chức Hội nghị tự đánh giá kết quả thực hiện Dự án...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM KẾ HOẠCH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM KẾ HOẠCH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Sáng ngày 07/7, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu...

Sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 05/7/2022, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ(Trung tâm), Chi bộ Trung tâm đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề phổ...

Sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 05/7/2022, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ(Trung tâm), Chi bộ Trung tâm đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề phổ...

Sơ kết 6 tháng đầu năm Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ
Sơ kết 6 tháng đầu năm Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Chiều ngày 29/6/2022, được sự nhất trí của Lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ(Trung tâm), Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (Phòng) tổ chức ...

Số dòng hiển thị 1234567  đi đến: Tổng: 74 dòng - Trang 7