Tin tức và Sự kiện
Cập nhật lúc: 09:57:46 14/11/2022

ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VIETGAP PHÙ HỢP THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17065:2012

Ngày 10-11/11/2022, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm Đào tạo) tổ chức khoá đào tạo đánh giá nội bộ hệ thống quản lý (HTQL) tổ chức chứng nhận VietGAP phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012. Đây là một nội dung quan trọng nhằm xây dựng HTQL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 để thực hiện nhiệm vụ KHCN Sở giao năm 2022 "Xây dựng năng lực để hình thành tổ chức đánh giá VietGAP" do Trung tâm chủ trì thực hiện.

Ông Hoàng Đức Hiếu trao giấý chứng nhận cho các học viên tham gia khoá đào tạo

Tham gia khoá đào tạo có các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ, các chuyên viên liên quan trực tiếp đến HTQL và chuyên gia đào tạo Hoàng Đức Hiếu - đại diện của Trung tâm Đào tạo.

Ô. Hoàng Đức Hiếu đào tạo đánh giá nội bộ HTQL theo yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012

Tại khóa đào tạo, các học viên đã được cung cấp các kiến thức cần thiết về đánh giá nội bộ HTQL. Bên cạnh truyền đạt các lý thuyết, chuyên gia tư vấn đã hướng dẫn thực tế lập hồ sơ đánh giá nội bộ theo các điều khoản yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012 phù hợp với mô hình áp dụng HTQL tại Trung tâm.

Trong thời gian làm việc, chuyên gia tư vấn cũng đã đào tạo cho các học viên về kỹ thuật lấy mẫu đất và mẫu nước. Kỹ năng này rất cần thiết đảm bảo cho hoạt động lấy mẫu trong quá trình thực hiện đánh giá của tổ chức chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt.   

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đã tiếp thu được nhiều kiến thức và phấn khởi khi được trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá đạo tạo. Hy vọng những kiến thức từ khóa học sẽ được các học viên áp dụng thành công tại đơn vị.

Lê Thị Mỹ Hạnh