Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 10:52:16 28/03/2023

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị VC, NLĐ năm 2023 và Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm

Chiều ngày 13/01/2023, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) tổ chức Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2023 và Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Kim Tùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Ông Ngô Thuần – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Ông Lê Nguyễn Thới Trung – Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung; Ông Hoàng Việt Nga – Đại diện Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin Khoa học và cùng toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm.

Ông Lê Đình Hoài Vũ - Giám đốc Trung tâm và Ông Hoàng Nhật Linh – Phó Giám đốc Trung tâm đồng chủ trì tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nhật Linh – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo hoạt động Công đoàn, báo cáo thu chi Công đoàn năm 2022. Báo cáo đã nêu ra tình hình thuận lợi, khó khăn; đưa ra những đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể của Công đoàn bộ phận Trung tâm cần thực hiện trong năm 2023.

Sau đó, viên chức và người lao động (VC&NLĐ) tham gia thảo luận, cho ý kiến góp ý vào các dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, viên chức người lao động Trung tâm năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023; dự thảo Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí năm 2022 và dự toán kinh phí năm 2023; Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo kết quả Thi đua khen thưởng năm 2022 và Phát động phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Cũng tại Hội nghị, Ông Lê Đình Hoài Vũ - Giám đốc Trung tâm đã giao kế hoạch năm 2023 và một số giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2023 của Trung tâm.

Và Trung tâm cũng đã phát động phong trào thi đua cho VC&NLĐ Trung tâm. Đại diện BGĐ Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn và Trưởng các phòng tại Trung tâm đã ký giao ước thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau: Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc chương trình kế hoạch mà Sở KH&CN giao năm 2023.

Tiếp theo là Đại hội Công đoàn Bộ phận Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, Nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Bộ phận Trung tâm, nhiệm kỳ 2018 - 2023 có 29 đoàn viên sinh hoạt. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn bộ phận Trung tâm luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở KH&CN; cấp ủy đảng, chính quyền Trung tâm, bám sát nội dung chỉ đạo, phương pháp hoạt động, đổi mới công tác tuyên truyền; chỉ đạo các đoàn viên công đoàn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công đoàn bộ phận Trung tâm luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho viên chức, làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo không khí phấn khởi, thi đua công tác, lao động và học tập trong viên chức. Hoạt động của Công đoàn bộ phận khi triển khai đều nhận được sự hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả..

Công đoàn bộ phận đã triển khai thực hiện, với kết quả hàng năm 100% đoàn viên thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên; Công đoàn bộ phận luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, chủ động phối hợp trong công tác chuyên môn thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến viên chức. Hoạt động xã hội tình nghĩa luôn được duy trì có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. Làm tốt công tác từ thiện xã hội, vận động tuyên truyền đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã tích cực tham gia các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; "Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội”;"Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"... 100% đoàn viên tham gia nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo từng Chuyên đề. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng luôn được quán triệt và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng lề lối làm việc khoa học, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân. Xây dựng phòng làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn. Công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị luôn được bình xét công khai minh bạch và dân chủ…

Với tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, khắc phục những khó khăn, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Bộ phận Trung tâm phấn đấu: 100% đoàn viên được quán triệt, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; 100% đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu 90 - 95% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên tích cực trong đó 40% đạt đoàn viên xuất sắc, tập thể đạt “Công đoàn bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% đoàn viên công đoàn tiếp tục hưởng ứng tốt phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cải cách hành chính, gắn với cuộc vận động "học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền thực hiện hoạt động có hiệu quả, công tác công đoàn; 100% đoàn viên tham gia ủng hộ các loại quỹ do Công đoàn cấp trên phát động, 90% đoàn viên tham gia các hoạt động bề nổi do Công đoàn cơ sở tổ chức, hưởng ứng các hoạt động khác do công đoàn cấp trên phát động; 100% hộ gia đình đoàn viên được công nhận “Gia đình văn hoá”, đơn vị Giữ vững danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”; 100% nữ công đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tiếp tục duy trì có hiệu quả phong trào “Ngày làm việc 8 giờ hiệu quả”.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí, bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn và Phó Chủ tịch Công đoàn.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Kim Tùng – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Nguyễn Kim Tùng – Phó Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận những đóng góp, sự nỗ lực của toàn thể VC&NLĐ trong toàn Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các phong trào thi đua năm 2022.

Ông Hoàng Nhật Linh – Phó Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn bộ phận phát biểu tổng kết tại Đại hội

Ông Lê Đình Hoài Vũ - Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ông Lê Đình Hoài Vũ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ tất cả các ý kiến trong Đại hội và sẽ chuyển lại cho BCH Công đoàn bộ phận thực hiện. Đồng thời thay mặt Đại hội, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trịnh Minh Mẫn

Bài viết liên quan

Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới

Khen thưởng viên chức và người lao động có thành tích trong công tác truyền thông

Thư cảm ơn của đơn vị chủ trì Dự án Nông thôn miền núi đến anh Nguyễn Ngọc Tế và anh Trần Vũ hai hộ dân có mô hình trồng hoa thành công nhất, tiêu biểu nhất Dự án

Cung cấp giống sen trắng cung đình Huế thuộc Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng sen tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trồng cà chua tại gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Tham gia Hội chợ thương mại và triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2022

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ốc Hương trên ao lót bạt cho 40 học viên (nông dân) tại xã Điền Hương.