Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 15:21:29 15/12/2022

Nghiệm thu Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua (solanum lycopersicum l.) trong nhà màng tại xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Sáng ngày 15/12/2022, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong nhà màng tại xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Đến tham dự và chủ trì Hội nghị có Bà Ngô Thị Ái Hương – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy.

Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong nhà màng tại xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế” có ý nghĩa trong việc ứng dụng thành công tiến bộ khoa học công nghệ trong xây dựng mô hình sản xuất cà chua an toàn trong nhà màng phù hợp với điều kiện thị xã Hương Thuỷ để góp phần phát triển kinh tế địa phương và nhân rộng mô hình. Dự án được triển khai từ tháng 07/2022 đến tháng 12/2022.

Trình bày tại Hội nghị, Ông Huỳnh Văn Việt Hoàng – Chủ  nhiệm Dự án cho biết sau hơn 5 tháng triển khai, dự án cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nội dung theo tiến độ đã được phê duyệt, kết quả cụ thể: Đã hoàn thiện 01 bộ tài liệu kỹ thuật sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong nhà màng dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Đã thực hiện xây dựng 01 mô hình sản xuất cà chua Beef trong nhà màng, diện tích 200 m2, quy mô 400 cây, trồng trong túi giá thể, hàng kép 60 cm, hàng cách hàng 1,2 m, cây cách cây 50 cm.

Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày báo cáo tổng kết dự án, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu và đại biểu tham dự đã tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện. Bên cạnh những nội dung, sản phẩm đã làm được, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đã góp ý, đề nghị đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong báo cáo tổng kết, cụ thể: bổ sung nguồn gốc giống của mô hình, một số giải pháp phòng chống các bệnh, các bảng biểu về tình hình sinh trưởng và phát triển của mô hình và hiệu quả kinh tế ước tính của mô hình mang lại.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bà Ngô Thị Ái Hương – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của dự án, đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện Báo cáo tổng kết dự án. Cùng với đó, Hội đồng KH&CN đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu Dự án.

Với kết quả đạt được của dự án sẽ là tiền đề để tiếp tục nhân rộng mô hình KH&CN trên địa bàn trong thị xã Hương Thủy nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung nhằm sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ NGHIỆM THU

Ông Huỳnh Văn Việt Hoàng, Chủ nhiệm dự án trình bày Báo cáo tổng kết

Các ý kiến của thành viên Hội đồng nghiệm thu

Bà Ngô Thị Ái Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận Hội nghị

Việt Hoàng

Bài viết liên quan

Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới

Khen thưởng viên chức và người lao động có thành tích trong công tác truyền thông

Thư cảm ơn của đơn vị chủ trì Dự án Nông thôn miền núi đến anh Nguyễn Ngọc Tế và anh Trần Vũ hai hộ dân có mô hình trồng hoa thành công nhất, tiêu biểu nhất Dự án

Cung cấp giống sen trắng cung đình Huế thuộc Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng sen tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trồng cà chua tại gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Tham gia Hội chợ thương mại và triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2022

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ốc Hương trên ao lót bạt cho 40 học viên (nông dân) tại xã Điền Hương.