Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 10:18:46 19/12/2022

Hội thảo góp ý “kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ của huyện phú vang giai đoạn 2023 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Trong khuôn khổ thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022, chiều ngày 16/12/2022, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Vang tổ chức Hội thảo thảo góp ý “Kế hoạch ứng dụng Khoa học và Công nghệ của huyện Phú Vang giai đoạn 2023 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030”

   Hội thảo được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và đồng chí Lê Đức Lộc - Huyện Ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang. Tham dự Hội thảo có ông Lê Đình Hoài Vũ – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ,  cùng các đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện các phòng ban, UBND các xã trên địa bàn huyện Phú Vang.

   Sau khi nghe KS. Phạm Đăng Khoa trình bày dự thảo “Kế hoạch ứng dụng Khoa học và Công nghệ của huyện Phú Vang giai đoạn 2023 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030” bao gồm các nội dung như Sự cần thiết và căn cứ xây dựng kế hoạch; Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 – 2022... TS. Hồ Thắng – Chủ trì Hội thảo đã phát biểu các nội dung trọng tâm cần các đại biểu tiến hành góp ý như Dự thảo cần định hướng phát triển trên bối cảnh và tiềm năng hiện có của huyện Phú Vang; Các giải pháp thực hiện cần tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh hoạt động ứng dụng KH&CN vào sản xuất; Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; Phát triển tài sản trí tuệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường KH&CN gắn với chương trình OCOP; Đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN/ISO 9001:2015 vào các hoạt động; Công tác quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng…Trên cơ sở đó, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và đóng góp ý nhằm hoàn thiện “Kế hoạch ứng dụng Khoa học và Công nghệ của huyện Phú Vang giai đoạn 2023 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

   Kết luận Hội thảo, đồng chí Lê Đức Lộc - Huyện Ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đề nghị Trung tâm tiếp thu các ý kiến và phối hợp với  Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn thiện bản Kế hoạch phù hợp nhu cầu, đời sống thực tiễn và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, xây dựng Phú Vang trở thành vùng kinh tế phát triển trong sự gắn kết hữu cơ với thành phố Huế và hệ thống đô thị Thừa Thiên Huế, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại Hội thảo

KS. Phạm Đăng Khoa trình bày Dự thảo Kế hoạch

Các đại biểu tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch

Đồng chí Lê Đức Lộc - Huyện Ủy viên,  Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang phát biểu kết luận Hội thảo

Bài viết liên quan

Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới

Khen thưởng viên chức và người lao động có thành tích trong công tác truyền thông

Thư cảm ơn của đơn vị chủ trì Dự án Nông thôn miền núi đến anh Nguyễn Ngọc Tế và anh Trần Vũ hai hộ dân có mô hình trồng hoa thành công nhất, tiêu biểu nhất Dự án

Cung cấp giống sen trắng cung đình Huế thuộc Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng sen tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trồng cà chua tại gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Tham gia Hội chợ thương mại và triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2022

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ốc Hương trên ao lót bạt cho 40 học viên (nông dân) tại xã Điền Hương.