Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 14:45:28 28/12/2022

Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

Chiều 27 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

 

Ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đồng chủ trì tại hội nghị

Tham dự hội nghị có TS. Hồ Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN); đại diện các Phòng và đơn vị trực thuộc Sở; đại diện Đại học Huế; đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/thị xã/thành phố; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu về ứng dụng chuyển giao công nghệ; cùng toàn thể viên chức và người lao động của Trung tâm.

Ông Lê Đình Hoài Vũ - Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hoài Vũ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể của đơn vị cần thực hiện trong năm 2023. Theo đó, năm 2022, Trung tâm đã bám sát nội dung, mục tiêu các nhiệm vụ theo định hướng của Lãnh đạo cấp trên và hoàn thành tốt kế hoạch đề ra ở các lĩnh vực:

- Về triển khai các nhiệm vụ KHCN Sở giao năm 2022 như: Nhiệm vụ “Ứng dụng chế phẩm Tricoderma trong sản xuất thử nghiệm đất sạch làm giá thể trồng cây”; Nhiệm vụ “Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và nhân giống in-vitro trong xây dựng mô hình trồng thử nghiệm lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus) tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ”; Nhiệm vụ “Tổ chức 10 lớp tập huấn các tiến bộ kỹ thuật cho huyện/thị/thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”; Nhiệm vụ “Duy trì và phát triển khả năng phân tích của phòng thí nghiệm đã được công nhận đạt TCVN ISO/IEC 17025”; Nhiệm vụ “Nâng cao, cải tiến, áp dụng phương pháp thử nghiệm hiện đại cho một số chỉ tiêu phân tích của phòng thí nghiệm đã được công nhận đạt TCVN ISO/IEC 17025”; Nhiệm vụ “Quản lý và vận hành Sàn Giao dịch công nghệ”; Nhiệm vụ “Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ”; Nhiệm vụ “Đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ của huyện Phú Vang giai đoạn 2022 đến 2025”; Nhiệm vụ “Đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ của thị xã Hương Thủy giai đoạn 2022 đến 2025”; Nhiệm vụ “Xây dựng năng lực để hình thành tổ chức đánh giá VietGAP”; Đã xây dựng thuyết minh và dự toán 07 nhiệm vụ và đã được thông qua Hội đồng xét duyệt.

- Về xây dựng hoàn thiện hệ thống tài liệu/quy trình áp dụng vào hoạt động của Trung tâm và Công bố lần 01 theo Quyết định số 417/QĐ-TTƯD ngày 22 tháng 9 năm 2022 về việc ban hành, áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Danh mục áp dụng bao gồm 41 tài liệu/quy trình: 08 tài liệu/quy trình hệ thống, 15 quy trình nội bộ dùng chung, 04 quy trình tác nghiệp của Phòng Hành chính – Tổng hợp, 04 quy trình tác nghiệp của Phòng Tư vấn, Dịch vụ KHCN&MT và 10 quy trình tác nghiệp của Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.

- Về trưng bày sản phẩm ở Sàn Giao dịch công nghệ và điểm kết nối cung cầu công nghệ: Trung tâm đã trưng bày sản phẩm của hơn 10 đơn vị, hơn 50 loại sản phẩm; đã điều tra và cập nhật 180 phiếu cung-cầu công nghệ của các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Tổ chức Lễ khai trương ngày 18/5; Xây dựng 01 phim chuyên đề quảng bá; tổ chức kết nối cho 02 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Về làm chủ quy trình công nghệ: Trung tâm đã làm chủ 15 quy trình công nghệ (12 quy trình công nghệ về Nấm, 01 quy trình trồng Sen cao sản, 02 Quy trình về trồng Cà chua Beef và Chery trong nhà màng).

- Về chuyển giao công nghệ: Trung tâm đã chuyển giao 01-03 quy trình công nghệ và ký kết trên 90 hợp đồng về cung cấp các sản phẩm KH&CN, doanh thu 693.707.200đ, đạt 105% kế hoạch đề ra.

- Về dịch vụ tư vấn dịch khoa học công nghệ và môi trường: đã thực hiện ký kết và tư vấn 130 hợp đồng dịch vụ về KHCN&MT, doanh thu 2.469.075.295đ, đạt 107% kế hoạch đề ra.

- Về dự án đầu tư “Xây dựng tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt”: Đã có Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt”; Tại Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự án đã được bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (07 tỷ đồng).

- Về đăng ký mở rộng hoạt động quan trắc môi trường theo nghị định 08: Đã hoàn thành và nhận được Quyết định và Giấy chứng nhận Vimcert 128 số 19/GCN-BTNMT, ngày 01/8/2022 do Bộ TNMT cấp (đăng ký 164 chỉ tiêu, so với giấy chứng nhận cũ là 56 chỉ tiêu).

- Về đăng ký giấy phép thử nghiệm phân bón theo Nghị định 84: Đã hoàn thành và nhận Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm do Cục BVTV cấp (đăng ký 21 chỉ tiêu).

- Về triển khai thực hiện và nhân rộng Dự án KH&CN các cấp: Đối với dự án cấp Trung ương: “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể trong sản xuất nấm Sò, Mộc nhĩ và Linh chi tại tỉnh Thừa Thiên Huế”; “Ứng dụng tiến bộ khoa học Kỹ thuật trong xây dựng mô hình phát triển đàn Dê tại huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế”; “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng hoa Lily, hoa Cúc và hoa Đồng tiền tại tỉnh Thừa Thiên Huế”; “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi gà thả đồi quy mô nông hộ theo hướng bán thâm canh tại tỉnh Thừa Thiên Huế”); Đối với dự cấp Tỉnh: “Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng Chitosan oligosacharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”; “Xác lập và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”); Đối với dự án cấp cơ sở: Trong năm 2022, Trung tâm đã triển khai thực hiện 07 dự án cấp cơ sở tập trung tại địa bàn huyện Quảng Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thuỷ về các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phục vụ xây dựng nông thôn mới (như nấm công nghệ cao, cà chua an toàn,…). Trong quá trình triển khai dự án đã gặp một số khó khăn hạn chế, tuy nhiên các dự án triển khai đúng tiến độ và đã hoàn thành tất cả các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt. Qua đó đã đẩy mạnh quá trình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho các địa phương, người dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bước đầu đã đem lại những kết quả rõ nét.

- Về thử nghiệm, Thương mại hoá sản phẩm Khoa học Công nghệ: Mô hình sản xuất giống Nấm: Đã sản xuất được 1.358 kg giống nấm các loại và đã cung cấp 1.160 kg (trong đó 858 kg giống nấm Sò tím, 245 kg giống nấm Sò trắng, 57 kg giống Nấm Linh chi); Mô hình sản xuất túi phôi Nấm: Đã sản xuất được 5.530 phôi nấm các loại và đã cung cấp 3.880 túi phôi (2.939 phôi nấm Sò, 941 phôi nấm Linh chi); Mô hình Nấm thương phẩm: Đã thu hoạch được 89kg nấm các loại (trong đó nấm sò trắng 61,2kg; Linh chi 13,5kg; Sò tím 13,8 kg); Sản phẩm Trà túi lọc: Đã thực hiện sản xuất 80 túi trà và cung cấp 60 túi trà các loại; Mô hình Lan: Mô hình tại Trung tâm có 835 cây hoa lan các loại (bao gồm: kiếm xanh Huế; hồ điệp; nghinh xuân; trầm).

Góp phần sự thành công và phát triển của Trung tâm là những cơ hội hợp tác với các trường Đại học, các huyện, thị xã và thành phố. Đó là những nội dung được trình bày trong tham luận “Hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản suất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Lộc” của ông Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc và tham luận “Thực trạng và định hướng hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm KH&CN tại Đại học Huế” của TS. Nguyễn Chí Bảo, Phó Trưởng ban KHCN và Quan hệ quốc tế, Đại học Huế.

Ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc trình bày tham luận

Ông Nguyễn Chí Bảo - Phó Trưởng ban KHCN và Quan hệ quốc tế, Đại học Huế trình bày tham luận

Tại hội nghị, toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm cũng tích cực phát biểu ý kiến về một số hoạt động nổi bật như: Đẩy mạnh công tác ứng dụng  chuyển giao tiến bộ KH&CN tại các địa phương trong tỉnh; Đẩy mạnh dịch vụ môi trường và kết nối, thương mại hoá sản phẩm khoa học và công nghệ tại địa phương; … và đưa ra giải pháp, đề xuất để thực hiện kế hoạch năm 2023.

Ông Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thắng, Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được, sự nổ lực và đóng góp của tập thể Trung tâm trong năm vừa qua, định hướng phát triển Trung tâm thời gian tới về lĩnh vực ứng dụng chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh dịch vụ môi trường, nâng cao kỹ năng và chất lượng tư vấn dự án, đầu tư phát triển tương lai cho lĩnh vực chứng nhận VietGAP và nuôi cấy mô. Tuy nhiên, trong năm 2023, Trung tâm cần khắc phục một số hạn chế còn tồn tại để xây dựng đơn vị vững mạnh và phát triển.  Cụ thể là: Lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; chủ động linh hoạt trong tìm kiếm dịch vụ, việc làm và phát huy tinh thần dân chủ; xây dựng phương án, cơ chế kinh doanh thương mại hóa sản phẩm KHCN như 01 doanh nghiệp để phát triển; tiếp tục đẩy mạnh về hoạt động ứng dụng và chuyển giao KH&CN đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội;...

Ông Phạm Đăng Khoa - Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp dẫn chương trình tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cá nhân, Giám đốc Trung tâm đã khen thưởng đối với 03 cá nhân xuất sắc trong hoạt động năm 2022, khen thưởng 03 cá nhân có những đóng góp vào hoạt động của phòng chuyên môn và khen thưởng 05 cá nhân có hoạt động tuyên truyền thông tin về KH&CN nổi bật.

Ông Lê Đình Hoài Vũ – Giám đốc Trung tâm tặng hoa khen thưởng cho 03 cá nhân xuất sắc trong hoạt động năm 2022

Ông Hoàng Nhật Linh – Phó Giám đốc Trung tâm tặng hoa khen thưởng cho 03 cá nhân có những đóng góp vào hoạt động của phòng chuyên môn

Ông Trần Đình Duy Hinh – Phó Giám đốc Trung tâm tặng hoa khen thưởng cho 05 cá nhân có hoạt động tuyên truyền thông tin về KH&CN nổi bật

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Lê Đình Hoài Vũ – Giám đốc Trung tâm tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng phát triển Trung tâm trong thời gian tới của Lãnh đạo Sở, ý kiến góp ý của các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở và tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Trung tâm thực hiện thành công các kế hoạch đã đề ra.

Bài viết liên quan

Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới

Khen thưởng viên chức và người lao động có thành tích trong công tác truyền thông

Thư cảm ơn của đơn vị chủ trì Dự án Nông thôn miền núi đến anh Nguyễn Ngọc Tế và anh Trần Vũ hai hộ dân có mô hình trồng hoa thành công nhất, tiêu biểu nhất Dự án

Cung cấp giống sen trắng cung đình Huế thuộc Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng sen tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trồng cà chua tại gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Tham gia Hội chợ thương mại và triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2022

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ốc Hương trên ao lót bạt cho 40 học viên (nông dân) tại xã Điền Hương.