Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 16:08:13 08/07/2024

Hội nghị Sơ kết Hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và Triển khai Kế hoạch Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Nhằm đánh giá những công việc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, chiều ngày 05/7 tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Bà Trần Thị Thùy Yên - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở KH&CN và ông Lê Đình Hoài Vũ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Thùy Yên - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) tham dự chủ trì và chỉ đạo hội nghị, đồng chủ trì Hội nghị có ông Lê Đình Hoài Vũ - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, nêu ra những hạn chế, khó khăn và giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Lê Đình Hoài Vũ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo

Tại Hội nghị, ông Lê Đình Hoài Vũ trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Cụ thể, Giám đốc Trung tâm đã nêu các kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm như sau:

-  Về phát triển nâng cao năng lực Trung tâm, dự án đầu tư “Xây dựng tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt” đã được UBND tỉnh đã có Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt.

-  Xây dựng Bộ quy trình và Định mức KTKT đối với dịch vụ công: Đã có Quyết định 1485/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 về việc ban hành quy trình dịch vụ công (5 quy trình thuộc lĩnh vực chuyển giao công nghệ). Đã gửi dự thảo Quyết định Định mức KTKT đối với 05 dịch vụ công để Sở gửi các sở, ban, ngành lấy ý kiến theo quy định.

-  Về tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, Trung tâm là Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên) theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 theo Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025.

-  Về hoạt động thực hiện Nhiệm vụ Sở giao đã thực hiện đảm bảo tiến độ, nội dung và sản phẩm theo yêu cầu. Đồng thời xây dựng thuyết minh và dự toán 07 nhiệm vụ Sở giao năm 2024, nổi bật như: Nhiệm vụ Sàn Giao dịch (Ký hợp đồng để thuê đơn vị tư vấn đấu thầu; Khảo sát lựa chọn mua tủ gương gỗ cho nhiệm vụ; Đã lập danh sách các tổ chức triển lãm; Đi vận động các tổ chức tham gia triển lãm và trưng bày tại Sàn). Nhiệm vụ Nâng cấp và duy trì năng lực tiếp cận thị trường (Ký hợp đồng với đơn vị nâng website và quay phim). Nhiệm vụ Tổ chức các lớp tập huấn tiến bộ khoa học công nghệ và kỹ thuật đang tổ chức triển khai tập huấn từ 2 ÷ 4 lớp. Nhiệm vụ Hỗ trợ các hoạt động về thương mại hoá sáng chế: Triển khai nội dung điều tra, gồm: (1) Xây dựng Phương án điều tra; (2) Tổ chức điều tra, khảo sát. Nhiệm vụ Duy trì PTN: hoàn thành đào tạo, hiệu chuẩn, mua hóa chất. Nhiệm vụ COS: Triển khai 2 lớp tập huấn kỹ thuật, đã mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất, thực hiện sản xuất 500 lít chế phẩm COS. Nhiệm vụ Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của PTN công nghệ sinh học: Đã mua sắm nguyên vật liệu, hóa chất, triển khai nội dung nuôi cấy mô và nhân giống.

-  Trung tâm đã chú trọng vào phát triển nâng cao năng lực trong các hoạt động dịch vụ của đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm đã tiếp tục thực hiện hợp đồng năm 2023 (30 hợp đồng) và ký kết mới trong năm 2024: 59 hợp đồng dịch vụ về môi trường, phân tích mẫu, an toàn bức xạ và duy trì hiệu quả hoạt động VILLAS 194, VIMCERT 128, công nhận theo Nghị định 107/2019/NĐ-CP với mã số 219/TN-TĐC; kiểm định máy X-quang và kiểm xạ phòng X-quang mang lại doanh thu cho đơn vị. Mô hình và sản phẩm khoa học công nghệ như Sản phẩm giống nấm: Đã sản xuất và cung cấp được 410 kg giống nấm Sò. Mô hình trồng nấm Linh chi và nấm Sò: Đã sản xuất, theo dõi chăm sóc 2.180 túi phôi nấm Sò và 520 túi phôi nấm Linh chi. Đã thu hoạch được 44 kg nấm sò thương phẩm.

-  Về hoạt động thực hiện dự án các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện 01 dự án cấp Trung ương, 01 dự án cấp tỉnh, theo đúng tiến độ được phê duyệt. Qua đó đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn và sản xuất trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ xử lý môi trường,... phục vụ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Trong thời gian qua mặc dù có nhiều khó khăn nhưng được sự nổ lực của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm đã đạt được nhiều kết quả tốt; Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ hoàn thiện quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật và xây dựng mô hình trông cây dược liệu Đinh lăng và Đẳng sâm” đã hoàn thiện thuyết minh dự án và dự toán tiếp tục chỉnh sửa và nộp TMDA theo yêu cầu của Sở (Lần 2) tại Công văn số 648/SKHCN-QLKH này 10/4/2024; Dự án Nông thôn và miền núi “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng hoa Lily, hoa Cúc và hoa Đồng tiền tại tỉnh Thừa Thiên Huế” đã tổ chức thành công Hội nghị đầu bờ, Hội nghị nghiệm thu mô hình. Lợi nhuận mô hình hoa Lily của 01 hộ dân trung bình từ 18 đến 22 triệu đồng/01 vụ. Lợi nhuận mô hình hoa Cúc của 01 hộ dân trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng/01 vụ. Lợi nhuận mô hình hoa Đồng tiền của 01 hộ dân trung bình từ 3 đến 5 triệu đồng/01 vụ.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Trưởng phòng Phòng Tư vấn, Dịch vụ Khoa học công nghệ và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Ông Trịnh Ngọc Minh – Trưởng phòng Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ phát biểu tại Hội Nghị

Ông Trịnh Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trần Thị Thùy Yên - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở KH&CN ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nổ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà Trung tâm đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm 6 tháng cuối năm 2024: Duy trì và áp dụng ISO 9001:2015 vào các hoạt động của Trung tâm; Vận hành và duy trì Sàn Giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp; Dự án “Xây dựng tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ; Triển khai thực hiện 07 nhiệm vụ KH&CN được giao theo đúng tiến độ và hoàn thành 100% khối lượng công việc theo nội dung đã được phê duyệt; Đẩy mạnh hoạt động ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng tư vấn dịch vụ Môi trường, phấn đấu hoàn thành kế hoạch và mục tiêu đề ra. Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng tư vấn thuyết minh dự án, tư vấn triển khai dự án đã ký kết có hiệu quả đạt kế hoạch đề ra. Bà Trần Thị Thùy Yên cũng mong muốn Trung tâm cần chú trọng, quan tâm thực hiện tốt việc đảm bảo đời sống, vật chất, tinh thần cho VC-NLĐ trong toàn đơn vị.

Kết thúc Hội nghị, ông Lê Đình Hoài Vũ - Giám đốc Trung tâm đề nghị toàn thể VC-NLĐ nỗ lực cao nhất, đoàn kết phát huy sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ được phân công để góp phần đưa Trung tâm phát triển, góp phần xây dựng ngành khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thanh Trà

Bài viết liên quan

Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới

Khen thưởng viên chức và người lao động có thành tích trong công tác truyền thông

Thư cảm ơn của đơn vị chủ trì Dự án Nông thôn miền núi đến anh Nguyễn Ngọc Tế và anh Trần Vũ hai hộ dân có mô hình trồng hoa thành công nhất, tiêu biểu nhất Dự án

Cung cấp giống sen trắng cung đình Huế thuộc Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng sen tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trồng cà chua tại gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Tham gia Hội chợ thương mại và triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2022

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ốc Hương trên ao lót bạt cho 40 học viên (nông dân) tại xã Điền Hương.