Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 15:20:16 26/05/2023

Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Châu Văn Minh Nhật phổ biến chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch 92-KH/TƯ, ngày 07/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 20 tháng 2 năm 2023 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 27/02/2023 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ “Về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”. Chiều ngày 26/5/2023 Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề số 02 năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Đình Hoài Vũ - Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận hội nghị

Tham dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt, phổ biến các nội dung Chuyên đề có đồng chí Lê Đình Hoài Vũ, Bí thư – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ(Trung tâm), cùng toàn thể các đảng viên và quần chúng ưu tú của Trung tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến thông tin nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực liên quan đến chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Trong đó tập trung làm rõ 3 vấn đề: Hồ Chí Minh về văn hóa và con người; những quan điểm mới của Đảng về xây dựng văn hóa con người; những suy nghĩ, quan điểm về văn hóa Huế, con người Huế trong tiến trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hoài Vũ, Bí thư Chi bộ thay mặt Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú trong chi bộ tiếp tục học tập và viết bài thu hoạch về triển khai thực hiện việc “ học tập và làm theo tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”. Để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra của chuyên đề năm 2023, các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú căn cứ Nghị quyết Đại hội, Chương trình công tác, các Nghị quyết hàng tháng và xuất phát từ thực tiễn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn, lựa chọn vấn đề quan trọng, còn hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, tác phong, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình để xây dựng nội dung chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách phù hợp, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, có các biện pháp cụ thể để khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm năm 2023.

CB

Bài viết liên quan

Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới

Khen thưởng viên chức và người lao động có thành tích trong công tác truyền thông

Thư cảm ơn của đơn vị chủ trì Dự án Nông thôn miền núi đến anh Nguyễn Ngọc Tế và anh Trần Vũ hai hộ dân có mô hình trồng hoa thành công nhất, tiêu biểu nhất Dự án

Cung cấp giống sen trắng cung đình Huế thuộc Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng sen tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trồng cà chua tại gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Tham gia Hội chợ thương mại và triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2022

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ốc Hương trên ao lót bạt cho 40 học viên (nông dân) tại xã Điền Hương.