Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 14:49:34 06/10/2023

HỘI NGHỊ NGHIỆM THU DỰ ÁN “XÁC LẬP, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU TẬP THỂ CHO SẢN PHẨM THỊT BÒ VÀNG A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”

Chiều ngày 06/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và ThS. Hoàng Nhật Linh làm chủ nhiệm.

TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại Hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng cùng các ủy viên Hội đồng và đại diện các hộ dân tham gia dự án thuộc huyện A Lưới.

ThS. Hoàng Nhật Linh – Chủ nhiệm dự án trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, ThS. Hoàng Nhật Linh – Chủ nhiệm dự án cho biết nhiệm vụ được thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Việc xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể (NHTT) cho sản phẩm thịt bò vàng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phát triển chăn nuôi bò của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với mục tiêu cụ thể là: Xác định được đặc trưng và phẩm chất của thịt bò vàng A Lưới; Đánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh thịt bò vàng A Lưới; Thành lập được chủ thể (tổ chức đứng đơn) để đăng ký, quản lý và phát triển NHTT cho sản phẩm thịt bò vàng A Lưới; Tạo lập và bảo hộ được NHTT “thịt bò vàng A Lưới”; cho sản phẩm thịt bò vàng A Lưới; Hệ thống tổ chức, công cụ, phương tiện, điều kiện để quản lý, khai thác và phát triển NHTT thịt bò vàng A Lưới được triển khai và vận hành trên thực tế.

Trên cơ sở đó, nhóm thực hiện dự án đã tổ chức thực hiện đánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh thịt bò vàng tại huyện A Lưới; Xác định được đặc trưng và phẩm chất của thịt bò vàng A Lưới; Đã xác lập NHTT; Hoàn thiện mẫu nhãn hiệu (Logo) và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký NHTT “Thịt bò vàng A Lưới” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 4224w/QĐ-SHTT ngày 27/02/2023; Xây dựng và hoàn thiện Quy chế quản lý và sử dụng NHTT; Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý, sử dụng NHTT (gồm: Xây dựng hệ thống văn bản quy định về quản lý NHTT; Xây dựng Quy chế sử dụng và bảo vệ NHTT; Xây dựng mô hình thí điểm hoạt động quản lý NHTT; Vận hành hệ thống quản lý sử dụng NHTT; Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng NHTT; Tổ chức tập huấn các văn bản, Quy chế cấp và thu hồi NHTT, Quy chế sử dụng và bảo vệ NHTT); Xây dựng phương án phát triển NHTT (gồm: Xây dựng hệ thống các phương tiện quảng bá NHTT; Tổ chức hệ thống biển hiệu, băng rôn và biển quảng cáo sản phẩm mang NHTT; Tổ chức và xây dựng các kênh giới thiệu sản phẩm mang NHTT; Xây dựng Trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm thịt bò vàng A Lưới; Xây dựng giải pháp thu mua và phân phối sản phẩm theo cơ chế thị trường; Xây dựng cửa hàng trưng bày, giới thiệu và cung cấp sản phẩm).

Kết quả của dự án đã mang lại hiệu quả như sau: đã giúp cho cán bộ của Hội Nông dân huyện, cán bộ huyện A Lưới, các hội viên và các doanh nghiệp, cá nhân SXKD sản phẩm thịt bò vàng hiểu biết thêm về quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, quản lý và sử dụng NHTT; đã góp phần đánh giá được một cách khách quan khả năng phát triển của sản phẩm thịt bò vàng A Lưới trên thị trường, đồng thời đã chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD sản phẩm thịt bò vàng A Lưới; Dự án xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện hoàn thành là cơ hội thuận lợi, phát huy lợi thế cạnh tranh sản phẩm thịt bò vàng, tăng giá trị kinh tế cho người chăn nuôi và kinh doanh thịt bò vàng tại địa phương; Việc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng NHTT góp phần đẩy lùi nạn buôn bán hàng giả, hàng nhái góp phần giữ gìn tính đặc trưng tạo nên chất lượng riêng biệt của thịt bò vàng A Lưới.

Giấy chứng nhận NHTT “Thịt bò vàng A Lưới” và Logo được Cục Sở hữu trí tuệ

Trước đó, tối 26/3/2023 tại huyện A lưới, UBND huyện A Lưới tổ chức Lễ công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện A Lưới và công bố Nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” được bảo hộ Quốc gia, do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận.

TS. Hồ Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thừa ủy quyền của Cục Sở hữu trí tuệ trao Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 445614 cho Hội Nông dân huyện A Lưới.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Dự án trình bày báo cáo, Hội nghị đã nghe các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu và các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến đều cho rằng đây là một trong những kết quả nổi bật góp phần vào phát triển mạnh mẽ thương hiệu, nhãn hiệu cho Nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới”.

Phát biểu kết luận, TS. Hồ Thắng - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao Ban chủ nhiệm và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh đề ra. Sự thành công của dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực, trên cơ sở tiềm năng sẵn có ở địa phương tạo ra sản phẩm có chất lượng, làm tăng chất lượng nguồn giống bò và thịt bò, góp phần tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế- xã hội cho vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và TS. Hồ Thắng cũng đề nghị Ban chủ nhiệm và đơn vị chủ trì tiếp thu toàn diện các ý kiến góp ý của Hội đồng để hoàn chỉnh lại báo cáo tổng kết đúng quy định.

Dự án được Hội đồng Khoa học và Công nghệ thống nhất đánh giá, nghiệm thu đạt.

Phạm Trần Quốc Bảo

Bài viết liên quan

Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới

Khen thưởng viên chức và người lao động có thành tích trong công tác truyền thông

Thư cảm ơn của đơn vị chủ trì Dự án Nông thôn miền núi đến anh Nguyễn Ngọc Tế và anh Trần Vũ hai hộ dân có mô hình trồng hoa thành công nhất, tiêu biểu nhất Dự án

Cung cấp giống sen trắng cung đình Huế thuộc Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng sen tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trồng cà chua tại gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Tham gia Hội chợ thương mại và triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2022

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ốc Hương trên ao lót bạt cho 40 học viên (nông dân) tại xã Điền Hương.