Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 08:58:54 28/04/2023

Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở dự án “ Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Chiều ngày 25/4/2023, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở dự án “Xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thịt bò vàng huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm chủ trì thực hiện. Tham dự Hội nghị có Th.S Đỗ Thị Diện, Giảng viên môn Luật Sở hữu trí tuệ, Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, các đại biểu đến từ các Sở, ban ngành, các phòng Kinh tế - Hạ tầng và toàn bộ thành viên thực hiện Dự án.

Th.S Hoàng Nhật Linh - Chủ nhiệm Dự án trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện

Trình bày tại Hội nghị, Th.S Hoàng Nhật Linh –  Chủ nhiệm Dự án cho biết mục tiêu chính của dự án là tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể (NHTT) cho sản phẩm “Thịt bò vàng A Lưới” nhằm phát triển chăn nuôi bò của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Qua thời gian thực hiện 02 năm (từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2022 và gia hạn thời gian thực hiện đến hết tháng 4/2023), Dự án đã thực hiện hoàn thành các nội dung chính theo thuyết minh được phê duyệt. Sản phẩm của dự án đảm bảo về số lượng, chất lượng theo yêu cầu với kết quả cụ thể: Đã đánh giá được hiện trạng tình hình chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh thịt bò vàng tại huyện A Lưới và xác định đặc trưng và phẩm chất của thịt bò vàng A Lưới; Đã xây dựng, hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ NHTT đáp ứng các quy định, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 445614 theo Quyết định số 4224w/QĐ-SHTT; Hoàn thành xây dựng hệ thống văn bản quy định về quản lý NHTT gồm Quy chế quản lý và sử dụng NHTT; Quy chế sử dụng và bảo vệ NHTT; Quy chế về mô hình tổ chức, quản lý NHTT; Quy chế cấp phép, thu hồi quyền sử dụng NHTT; Đã xây dựng thành công mô hình thí điểm hoạt động quản lý nhãn hiệu tập thể với hơn 10 hộ tham gia. Ngoài ra, đơn vị chủ trì phối hợp với Hội Nông dân huyện A Lưới khảo sát năng lực các cơ sở giết mổ, cơ sở kinh doanh và đã lựa chọn 01 địa điểm xây dựng mô hình trưng bày, giới thiệu sản phẩm thịt bò vàng mang NHTT.

 

Logo nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới”

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá cao những nội dung, sản phẩm làm được và có nhiều góp ý cũng như đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong Báo cáo tổng kết để hoàn thiện Dự án.

Nhận xét của Ủy viên phản biện

Nhận xét của Ủy viên Hội dồng

 

 

Phát biểu của khách mời tham gia Hội nghị

Th.S Đỗ Thị Diện - Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận tại Hội đồng nghiệm thu

Phát biểu kết luận Hội nghị, Th.S Đỗ Thị Diện - Chủ tịch Hội đồng đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Dự án và khẳng định đây là một dự án xây dựng thành công về xây dựng phương án tổ chức và quản lý nhãn hiệu tập thể “Thịt bò vàng A Lưới” góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường huyện A Lưới nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng và hoàn thiện báo cáo để thực hiện nghiệm thu cấp tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp đó, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu Dự án kết quả là Đạt với số phiếu là 7/7.

Trần Đình Tri

Bài viết liên quan

Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới

Khen thưởng viên chức và người lao động có thành tích trong công tác truyền thông

Thư cảm ơn của đơn vị chủ trì Dự án Nông thôn miền núi đến anh Nguyễn Ngọc Tế và anh Trần Vũ hai hộ dân có mô hình trồng hoa thành công nhất, tiêu biểu nhất Dự án

Cung cấp giống sen trắng cung đình Huế thuộc Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng sen tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trồng cà chua tại gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Tham gia Hội chợ thương mại và triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2022

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ốc Hương trên ao lót bạt cho 40 học viên (nông dân) tại xã Điền Hương.