Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 09:01:33 26/09/2022

Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 24/9, tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Hồ Thắng – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) cho thấy: Chi bộ đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), qua đó hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN từng bước được nâng cao và phát huy hiệu quả. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, các hoạt động dịch vụ được tăng cường. Tiềm lực KH&CN tại Trung tâm được nâng lên đáng kể; Chi bộ đã tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên giám sát các hoạt động của đơn vị theo đúng quy định. 100% văn bản đến và đi đều được công khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên qua hệ thống phần mềm hồ sơ công việc, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được các thông tin hoạt động của đơn vị, qua đó thực hiện được quyền giám sát của mình. Cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường tính chủ động, không ngừng cải tiến phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung; Chi bộ đã lãnh đạo, xây dựng, triển khai thực hiện tốt các Quy chế dân chủ, đã rà soát ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của Đảng, các nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ cơ sở đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cơ quan hiểu rõ, nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thực hiện quy chế dân chủ, qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thông qua Hội nghị cán bộ công chức hằng năm, đã chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, từ đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên cơ quan nhận thức sâu sắc về các nguyên tắc, nội dung cơ bản của quy chế dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị; Nhận thức được tầm quan trọng của CNTT, Chi bộ thường xuyên chỉ đạo toàn thể đơn vị ứng dụng các phần mềm dùng chung trong đó đã áp dụng quá trình tiếp nhận và xử lý văn bản trên trang điều hành tác nghiệp SSO, chữ ký số, hoá đơn điện tử, thực hiện trao đổi thông tin qua mail công vụ, zalo,…; Triển khai áp dụng đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh về đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Các văn bản và thông tin đều được lưu trữ dưới dạng file điện tử đã giúp cho việc tra cứu, tìm kiếm dễ dàng; Nhận thức được vai trò của lực lượng tự vệ, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Sở, Bí thư Chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm và Ban chỉ huy lực lượng tự vệ của đơn vị, các viên chức và người lao động đã tham gia lực lượng tự vệ. Tích cực tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập cho lực lượng tự vệ, thực hiện nghiêm chế độ trực gác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở KH&CN; Tiếp tục triển khai, phổ biến Chỉ thị 48-CT/TW và Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, phòng chống và kiểm soát ma tuý trong thời kỳ mới cho toàn thể các đảng viên của Chi bộ. Thường xuyên phổ biến các thông tin liên quan đến công tác bảo đảm an ninh của cơ quan tại các buổi sinh hoạt Chi bộ; Nghiêm chỉnh chấp hành chế độ tập luyện quân sự theo chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự cơ quan. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch động viên, huấn luyện diễn tập góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ tự vệ cơ quan. Nhờ đó, tập thể cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không có các biểu hiện dao động, mơ hồ, mất cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch; Chi bộ luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của cán bộ và đảng viên. Công đoàn bộ phận luôn thăm hỏi, động viên kịp thời vào những ngày sinh nhật, đau ốm, hiếu hỷ,… Tham gia thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục theo hướng dẫn của các cấp; Phối hợp với đơn vị và các đoàn thể chỉ đạo việc thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị có chất lượng hiệu quả; thực hiện tốt mối quan hệ giữa Chi bộ, đơn vị với đảng viên và viên chức, người lao động. Ngoài ra, Chi bộ luôn tạo mọi điều kiện, thời gian để các đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn tham gia tích cực tất cả các hoạt động, phong trào quần chúng do Đoàn Thanh niên, Công đoàn Sở, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức ở các cấp.

Nhờ đó, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã chỉ đạo Trung tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; Chi bộ đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ V đề ra: 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 01 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên, viên chức, người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; 100% viên chức, đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước theo quy định; không có đảng viên, công chức có dấu hiệu quan liêu, tham ô và tiêu cực; không có cá nhân yếu kém; có 10% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hàng năm; 02 đoàn viên công đoàn được kết nạp đảng viên mới, 03 đoàn viên đã giới thiệu đang chờ kết nạp.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới và vận dụng sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, vai trò của cấp ủy và tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Chủ động đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động nhất là trong lĩnh vực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ và chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý hoàn thiện báo cáo Tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ. Các ý kiến phát biểu tham luận tập trung nhấn mạnh: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động chuyên nghiệp, năng động sáng tạo; xây dựng bộ máy tinh gọn, thực hiện cải cách hành chính toàn diện và thực chất, hướng tới nền hành chính thân thiện, hiện đại và hiệu quả; Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Trung tâm đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở giao; Triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN được Sở giao hàng năm đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; Triển khai thực hiện dự án đầu tư “Xây dựng tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ” đúng tiến độ và đúng quy định Nhà nước; Duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường, phấn đấu đạt doanh thu từ 2,5 – 3 tỷ đồng/năm; Vận hành và quản lý Sàn Giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung - cầu công nghệ, trưng bày sản phẩm KH&CN tiêu biểu của 10 – 15 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; kết nối cung cầu công nghệ cho các doanh nghiệp 2 tháng/lần; Vận hành và hoàn thiện các quy trình ISO phục vụ quản lý hành chính tại đơn vị; Triển khai xây dựng Dự án khu trình diễn ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại huyện Phú Vang. Từ đây, xây dựng mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ và kết hợp đào tạo thực tế mô hình với trường Đại học Khoa học Huế; Trường Đại học Nông lâm và Viện Công nghệ sinh học, các tổ chức nghiên cứu KH&CN trên địa bàn...

Đồng chí Hồ Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Thắng – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo và khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Trong nhiệm kỳ mới, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Chi bộ phải nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong thực hiện mọi nghiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, thực chất; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Lê Đình Hoài Vũ, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Hồ Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN tặng hoa chúc đồng chí Lê Đình Hoài Vũ trúng cử Bí thư Chi bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN