Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 09:44:34 08/08/2022

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ

Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quy chế Quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ theo Quyết định số 219/QĐ-SKHCN của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

1. Quy định chung:

- Quy chế này quy định nguyên tắc quản lý hoạt động, vận hành Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Đối tượng, phạm vi áp dụng: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trưng bày, triển lãm, xúc tiến các loại hình giao dịch mô hình, quy trình, sản phẩm, hàng hoá có ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, gắn kết cung cầu công nghệ, thương mại hoá kết quả nghiên cứu, góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin về Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế: Tên giao dịch: Sàn giao dịch công nghệ và Điểm kết nối cung – cầu công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là Sàn giao dịch và Điểm kết nối); Tên Giao dịch bằng tiếng Anh: Technology Exchange And Technology Connection Center; Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà 4 tầng, số 118 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3545090; Website: www.techporthue.vn; Email: ttudtbkhcn.skhcn@thuathienhue.gov.vn.

2. Nguyên tắc quản lý hoạt động, vận hành

- Sàn giao dịch và Điểm kết nối do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm quản lý. Sàn giao dịch và Điểm kết nối đóng vai trò tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hoá công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ là địa chỉ trung gian, cầu nối giao thương giúp cho người mua và người bán công nghệ- thiết bị được tiến hành một cách dễ dàng và nhanh chóng, trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

- Thành viên tham gia tại Sàn giao dịch và Điểm kết nối là các tổ chức, cá nhân có mô hình, quy trình, sản phẩm, hàng hoá có ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, gắn kết cung cầu công nghệ, thương mại hoá kết quả nghiên cứu hợp pháp được Ban điều hành Sàn giao dịch và Điểm kết nối chính thức công nhận thông qua hình thức xét duyệt thông tin liên quan của thành viên.

- Các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ được giao dịch trên Sàn giao dịch và Điểm kết nối thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ và thiết bị và phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật

- Hoạt động giao dịch, mua bán tại Sàn giao dịch và Điểm kết nối do các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật. Hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ và thiết bị qua trang web techporthue.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Quy chế này gồm 04 Chương, 14 Điều nhằm quản lý, vận hành, duy trì và phát triển sàn giao dịch và điểm kết nối.

Nội dung thông tin chi tiết về Quy chế vui lòng xem file đính kèm.

Bài viết liên quan

Chương trình “Việt Nam thức giấc” giới thiệu về mô hình trồng hoa LiLy thương phẩm tại huyện A Lưới

Khen thưởng viên chức và người lao động có thành tích trong công tác truyền thông

Thư cảm ơn của đơn vị chủ trì Dự án Nông thôn miền núi đến anh Nguyễn Ngọc Tế và anh Trần Vũ hai hộ dân có mô hình trồng hoa thành công nhất, tiêu biểu nhất Dự án

Cung cấp giống sen trắng cung đình Huế thuộc Dự án Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng sen tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trồng cà chua tại gia đình ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022

Tham gia Hội chợ thương mại và triễn lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, làng nghề năm 2022

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND xã Quảng Thọ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện dự án "Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Trung tâm tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi ốc Hương trên ao lót bạt cho 40 học viên (nông dân) tại xã Điền Hương.