Tin tức & Sự kiệnThứ ba, 05/03/2024

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2024
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-TTƯD ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024; Căn cứ Thông báo số 70/TB-TTƯD ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng lao động năm 2024.

Văn bản pháp luật
  • Tải file đính kèm:

  • Tải file đính kèm:

  • Tải file đính kèm: