Tin tức công nghệ
Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển
Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp...

Đưa hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn mực thế giới
Đưa hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn mực thế giới

Thời gian qua, công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đã được chú trọng, qua đó góp phần đưa hệ thống sở hữu trí tuệ...

9 xu hướng công nghệ trong Công nghiệp 4.0 và lợi ích kinh tế, tiềm năng kỹ thuật đối với doanh nghiệp
9 xu hướng công nghệ trong Công nghiệp 4.0 và lợi ích kinh tế, tiềm năng kỹ thuật đối với doanh nghiệp

Cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4 đang diễn ra sâu rộng, tác động đến toàn bộ nền sản xuất toàn cầu. Cách mạng công nghiệp thứ tư dựa trên...

Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0
Sản xuất thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0

Trong sản xuất thông minh, khoa học máy tính và công nghệ thông tin đã “thu hẹp” không gian của hệ thống sản xuất trên thực tế hiện nay. “Hệ...

Số dòng hiển thị 123  đi đến: Tổng: 28 dòng - Trang 3