Tin tức & Sự kiệnThứ sáu, 21/06/2024

Nấm sò - Sản phẩm Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
Nấm sò - Sản phẩm Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm là ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào các lĩnh vực sản xuất, từ đó xây dựng các mô hình trình diễn nhằm ứng dụng các công...

Văn bản pháp luật
  • Tải file đính kèm:

  • Tải file đính kèm:

  • Tải file đính kèm: